Bộ làm trục cao cấp

10,000

Thông tin sản phẩm

 

Bộ phụ kiện làm trục câu đài
mỗi bộ gồm đầy đủ các phụ kiện để làm 1 bộ dây trục dùng cho câu Đài hoàn chỉnh, bao gồm:
– Hạt chặn
– Ghim phao
– Thành quấn chì quấn sẵn chì lá
– Mani số 8
– Chụp mani chống rối

 

 

Danh mục: