Đèn soi phao

110,000

Đèn soi phao

  • Đèn soi phao kèm soi sáng
  • Kiêm 2 chế độ
  • Đèn đội đầu -dùng quả pin khô
  • Hết điện sẽ xạc bằng củ xạc
  • Pin tiết kiệm dùng lâu
  • Chuyên dùng soi sáng
  • Chuyên dùng soi phao
  • Độ sáng tốt -rọi xa tầm 40-50m.
Danh mục: