Dây bảo hiểm cần câu đài loại 1

Dây bảo hiểm cần câu đài Tránh việc cá lôi mất cần hay gặp cá lớn bị gãy cần tăng hiệu quả cho cần thủ khi câu cá.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: DBH01 Danh mục: